Abychom mohli žít šťastný život plný zdraví, lásky a radosti, je zapotřebí, aby bylo v rovnováze jak naše tělo, tak i naše duše. Tuto rovnováhu však narušují naše staré programy, zvyky, přesvědčení, negativní emoční prožitky z minulosti, různé potíže ve vztazích aj., které jsou zakořeněné hluboko v našem podvědomí. V rámci své praxe využívám nejrůznějších metod a technik, které napomáhají změnit v těle i naší mysli (vědomí i podvědomí) vše, co nás vyvádí z rovnováhy. Cílem je znovu najít a pocítit náš vnitřní klid, který umí dát vše automaticky do rovnováhy.

Kraniosakrální rezonance

Kraniosakrální rezonance je kraniosakrální terapie cestou hluboké meditace. Představuje přirozenou jemnou masáž, při které se probouzí samo-léčící síly a dochází k uzdravení jak na těle, tak po stránce psychické.

Reflexní terapie

Reflexní terapie

Reflexní terapie je přírodní léčebná metoda, která využívá reflexní body a reflexní plošky převážně na chodidlech. Ty mají přímou souvislost s jednotlivými tělesnými orgány a jejich správnou stimulací je možné dostat tělo do původní přirozené rovnováhy.

Psycho-energetická transformace

Psycho-energetická transformace

Psycho-energetická transformace využívá cca 30 technik a metod pro odstranění problémů psychických i fyzických. Základ tvoří psychoterapeutická metoda NLP, technika Emoční svobody EFT využívající akupunkturní body a metoda Kvantová emoční transformace.

KRANIOSAKRÁLNÍ REZONANCE

je kraniosakrální terapie cestou hluboké meditace. Představuje přirozenou jemnou masáž, při které se probouzí samo-léčící síly a dochází k uzdravení jak na těle, tak po stránce psychické.

Dnes víme, že fungování lidského těla závisí na určitých frekvencích, které v podstatě vytváří základní vibrační matici lidského těla. Pro správnou funkci a fungování lidského těla jsou rozhodující informační – jemnohmotné struktury – pole, které prostupují celým fyzickým tělem a vibrují na frekvencích vyšších. Na těchto úrovních probíhají všechny děje a jevy, kterým říkáme „autonomní“ – kdy lidské tělo funguje automaticky, bez vědomého usilování a snažení. Lidské srdce pumpuje krev i prožívá emoce, aniž bychom o to usilovali, trávicí systém zpracovává potravu, přerozděluje živiny a vylučuje odpadní látky z těla, aniž bychom to vědomě řídili a tak pracují všechny buňky, tkáně, orgány a systémy v těle po celý náš život.

Dojde-li ale ke snižování frekvencí těchto jemnohmotných polí (zejména pole emočního a mentálního), pak dochází k frekvenčním změnám i v těle fyzickém, tedy ke změnám fyziologickým a tyto procesy, původně bezchybně pracující, se můžou začít patologicky měnit. Tak vzniká – velmi zjednodušeně řečeno nemoc.

Pokud pochopíme tyto jednoduché zákonitosti, které fungují v celé přírodě a vesmíru, můžeme vše, co si nepřejeme prožívat, zejména nemoc, změnit.

Při masáži se celé tělo dostává do vnitřní harmonie, nastává zklidnění, uvolnění a postupně se tak mění jeho metabolismus. Nemusíme znát místa blokád, nemusíme diagnostikovat, hodnotit, analyzovat a už vůbec ne léčit, a přesto se klient uzdravuje. Neodeznívá pouze jeden problém, ze kterým klient přišel, ale mnoho dalších. Tělo klienta nejlépe ví, co je pro něj nejlepší a samo si vše řídí a nastavuje tak, jak je zrovna zapotřebí.

Ruce terapeuta, který vstupuje do „hry“ s tělem, relaxujícím a odpočívajícím na lehátku, dotykem a citlivou manipulací aktivují mocné síly, které spaly dosud neprobuzeny hluboko uvnitř těla. Zklidněna mysl dovoluje podvědomí postupně uvolňovat staré vzorce, které udržují napětí a disharmonii v těle. Tělo pak odpovídá nejrůznějšími způsoby, podle úrovně vědomí, ve kterém se jako ve stavu bytí nachází. Čím více se mysl uvolní do prázdnoty relaxace, tím víc umožní tělu procesy jeho samoléčby.

Kraniosakrální terapie cestou hluboké meditace je tedy dokonalá rezonance.

PSYCHO-ENERGETICKÁ TRANSFORMACE

Při práci s klientem se využívají především níže uvedené metody a techniky, které umožní okamžitou psychickou i fyzickou úlevu. Dle hloubky řešeného problému je časová náročnost terapie 60 – 90 minut.

NLP – Neuro-lingvistické programování

Jde o psychoterapeutickou metodu (autoři  J. Grinder a R. Bandler), která popisuje základní procesy mezi myslí (neuro) a jazykem (lingvistické) a jak jejich souhra ovlivňuje naše tělo a chování (programování).  Obsahuje souhrn praktických osobně rozvojových znalostí a jednoduchých postupů, které lidem mění životy k lepšímu. Cílem metody je přeprogramování vzorců myšlení k dosažení osobních i pracovních úspěchů v životě.

EFT – Technika emoční svobody

Technika emoční svobody (Emotional Freedom Techniques) využívá akupunkturní body, na které poťukáváme prsty a uvolňujeme bloky v energetických dráhách.

Zakladatel Dr. R. Callahan objevil, že příčinou všech našich negativních emocí, je porucha v tělesném energetickém systému. Pokud jsou meridiány (energetické kanály) narušené, nebo v nerovnováze, dochází k fyzickým i psychickým problémům. Stimulací meridiánových bodů dochází k harmonizaci toku energie v meridiánech a tím i k odstranění problému.

KET – Technika kvantové emoční transformace

Technika kvantové emoční transformace (Quantum Emotional Transformation) je zaměřena na celistvost lidské podstaty.

Abychom dosáhli úspěchu, tak nestačí jen přesvědčovat sám sebe o svých kvalitách či přáních pouze v rámci našeho psyché, ale je zapotřebí zapojit i naše tělo. Je nutné přehrát limitující a negativní programy v našem nevědomí, aby energetické vibrace molekul pracovaly pozitivním směrem – tedy pro nás.

Propojíme dualitu mysli a těla (psyché a soma), tím se nám na kvantové úrovni změní nastavení naší mysli, která není pouze v naší hlavě, ale je součástí celého těla.

„Člověk se může mýlit dvěma způsoby: Může věřit něčemu, co není pravda, nebo se může bránit uvěřit tomu, co pravda je.“ Sören Kirkegaard

Cílem psycho-energetické terapie je odstranění emočních bloků a tím nastolení rovnováhy v našem těle.

REFLEXNÍ TERAPIE

Terapie se většinou odvíjí individuálně, tzn. potřebnou kombinací jednotlivých metod, dle aktuálního problému klienta. Dle hloubky řešeného problému je časová náročnost terapie 90 – 120 minut.

Reflexní terapie orgánů a pohybového ústrojí

Reflexní terapie je přírodní léčebná metoda, která vznikla cca před 5000 lety. Tato metoda využívá reflexní body a reflexní plošky převážně na chodidlech, na které se působí tlakem. Tyto reflexní plošky mají přímou souvislost s jednotlivými tělesnými orgány a pohybovým systémem. Tímto způsobem lze diagnostikovat i ty nejskrytější příčiny nemocí, které jsou ukryté v lidském těle, a zároveň správnou stimulací možno napomoci dostat tělo do původní přirozené rovnováhy.

Reflexní terapie lymfatického systému

Reflexní terapií lze upravit i lymfatický oběh v těle. Pokud se objeví nějaký problém v tomto systému, je nutné obnovit proudění lymfy, zprůchodnit a pročistit klíčová místa v systému a nastartovat tak uzdravovací cyklus. Jedná se o velmi citlivou techniku prospěšnou zvláště u akutních stavů, včetně poúrazových. Tato technika upravuje rovnováhu v hormonálním systému a rovnováhu množství tekutin v jednotlivých částech těla. Má vliv na stres a emoce člověka, zklidňuje, napomáhá vyrovnanosti a mohou se „vyplavit“ i potlačené emoce, způsobující somatická onemocnění. Zároveň upravuje činnost srdce, ledvin a střev (výborná pomoc při chronické zácpě). Dále působí při dlouhotrvajících a opakujících se zánětech či poškozené imunitě. Je vhodná i při léčbě celulitidy, akné.

Reflexní terapie duše a Virtuální konstelace

Reflexní terapii lze kombinovat i s duševním stavem. Tzn, že propojíme fyzické potíže s jejich přímou příčinou v duševní oblasti a tímto dochází k odbourání této příčiny regresním způsobem.

Reflexní terapie dále pracuje s emočními vazbami, odstraňuje emoční bloky, pracuje s vědomím a podvědomím, s virtuálními konstelačními technikami a anonymní energetickou konstelací. Zároveň umožňuje diagnostiku vzdálené osoby, diagnostiku vzniklé příčiny s posunutím v časové rovině (např. období vzniku) apod.

Cílem reflexní terapie je nastolení rovnováhy v našem těle.

CO VŠE LZE ZMĚNIT (vše co doopravdy chceme)

 • Zdravotní potíže na fyzické úrovni
 • Opakované bolesti hlavy
 • Alergie a kožní potíže
 • Smutek, ztráta blízké osoby…..
 • Strachy a fobie
 • Vztahy, ztráta chuti do života
 • Špatné snášení stresu a určitých situací
 • Závislosti, nadváha atd.
 • Potíže  v zaměstnání
 • Potíže se získáním zaměstnání 
 • Poúrazové stavy
 • Chronické bolestivé stavy
 • Stavy úzkostí a deprese
 • Pocit viny
 • Únava a nespavost
 • Vztahy s dětmi, nízká sebedůvěra
 • Chronická žárlivost, sexuální problémy
 • Poruchy učení a chování, tréma a koktání
 • Projevy jiných psychických problémů
 • A mnoho dalšího…..